Basilicafonds Maastricht

Ondersteun behoud en onderhoud van de Sint Servaas en de Onze Lieve Vrouwekerk

Het BASILICAFONDS MAASTRICHT is een gezamenlijk initiatief van de ¬†basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten.

Doe mee en help deze unieke monumenten in goede staat door te geven aan de komende generaties.

Uw gift wordt belegd en beheerd door het Elisabeth Strouven Fonds. De jaarlijkse opbrengsten komen ten goede aan het onderhoud van beide monumenten, waardoor uw bijdrage tot in lengte van jaren helpt bij de instandhouding van de monumenten. Schenken kan als eenmalige gift, maar ook in de vorm van een legaat, een periodieke donatie of een schenking voor het leven. U kiest zelf welk kerkgebouw u wilt ondersteunen. In de afzonderlijke websites vindt u alle informatie.

Kies de site van het monument dat u wilt steunen: